Menu

چشم انداز

چشم انداز محله کاشانک

 

 

 

کاشانک در منطقه یک ، ناحیه پنج شهرداری واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی از شمال به ارتفاعات البرز ، از جنوب به میدان نوبنیاد و فرمانیه ، از غرب به نیاوران و از شرق به منطقه دارآباد ختم میشود. به لحاظ پیشینه تاریخی به زمان فتحعلی شاه بر میگردد که این منطقه به شکل باغات سرسبز بوده و یکی از بانوان سوگلس ناصرالدین شاه به نام انیس الدوله حکمرانی کاشان را از شاه طلب می کند و شاه در عوض شش دانگ کاشانک را به وی پیش کش می کند و  به همین دلیل این نام را بر کاشانک نهاده اند (کاشانک کوچک )

سرای محله کاشانک از سال 88 شروع به کار کرده و با اجرای کلاس های آموزشی مختلف در ارتقاء سطح فرهنگی منطقه نقش بسزایی داشته است.
از لحاظ عمرانی فعالیت های در خور تحسین در منطقه انجام شده است از جمله احیای پارک رحمان آباد که در این محل آلونک هایی وجود داشت که باعث آلودگی بصری میشد ، همچنین با احیای این پارک از فرسایش خاک نیز جلوگیری به عمل آمد.
لذا شهرداری منطقه یک در دو فاز مختلف برای حفظ طبیعت ارتفاعات تهران کاربری فضای سبز را در این محل در دست اجزا دارد و همچنین اتفاق خوب دیگر آن که در این منطقه نخستین ساختمان انرژی در حال احداث می باشد. کاربری این ساختمان  که مالکیت دولتی دارد برای استفاده علمی و آموزشی است. شهروندان در این مکان ضمن آشنایی با روش های نوین تامین انرژی های تجدید پذیر و جایگزین از راه های هدر رفت انرژی آگاه شده و راه های مقابله با آن را می آموزد.